O výchově a vzdělávání

O výchově a vzdělávaní je cyklus přednášek a seminářů. Vzdělávací akce se koná dvakrát ročně v krásném prostředí Emauzského kláštera v Praze. Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci ve školství a pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. Cílem události je podpora vzdělávání českých učitelů, získaní nových vědomostí a  oddych od pracovního stereotypu.
 
Při tvorbě programu se zaměřujeme na aktuální témata ve školství. V uplynulých letech u nás přednášely známé osobnosti, mezi které patří: Jiřina Prekopová, Marek Herman, Václav Klaus, František Koukolík a další.
 
Za šest let naší působnosti se akce zúčastnilo 1895 účastníků, vypilo se 95 litrů kávy a snědlo se 1685 řízků:) 
 
Vzdělávací akce je akreditována MŠMT v rámci DVPP.
 

Anotace: Škola 21. století

Datum: úterý 20. 3. 2018, od 9:00  do 15:00
Místo: Emauzský klášter, Praha 2
Téma: Škola 21. století

Určeno: Pro vedoucí pracovníky a učitelé všech typů škol, kteří uvažují o své pedagogické činnosti a hledají cesty jak ji vylepšit.

Cena: 990 Kč

ovychove

Program

ČasTéma
09:00–09:30Prezence
09:30–10:00PaedDr. Marie Kramaříková
Úvodní slovo
10.00–11:30Mgr. Roman Pešek
Stres v hlavě, v práci a doma
11:30–12:15Přestávka, oběd
12:15–13:30MUDr. Olga Kunertová
Vztahy na pracovišti
13:30–15:00PhDr. Václav Mertin
Jak ve škole pracovat s dětskou radostí

Program

09:00–09:30    Prezence
09:30–10:00    Úvodní slovo – PaedDr. Marie Kramaříková
10.00–11:30    Stres v hlavě, v práci a doma – Mgr. Roman Pešek
11:30–12:15    Přestávka, oběd
12:15–13:30    Vztahy na pracovišti – MUDr. Olga Kunertová
13:30–15:00    Jak ve škole pracovat s dětskou radostí – PhDr. Václav Mertin

Registrace na akci

.
Mgr. Roman Pešek

Mgr. Roman Pešek

Kognitivně behaviorální terapeut s dlouholetou profesní zkušeností. Autor několika publikací – nejnovější Sám sobě psychoterapeutem aneb Co opravdu pomáhá zvládat úzkosti a deprese: Pohledem kognitivně behaviorální terapie. Interaktivní přednáška je zaměřená na nejčastější stresory v naší osobnosti, pracovním a mimopracovním prostředí.

 MUDr. Olga Kunertová

MUDr. Olga Kunertová

Psychoterapeutka, 25 let praxe v oboru psychoterapie, absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii a hypnóze,  mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně. 

V roce 1997 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii a v roce 1998 osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru psychiatrie. Od roku 2001 byla akreditovaným supervizorem a lektorem komplexního výcviku v systemickém přístupu, organizovaného Institutem pro systemickou zkušenost – ISZ Praha, od roku 2017 vede vlastní psychoterapeutický výcvik, organizovaný Gaudia Institutem. Jejím hlavním zájmem jsou postmoderní přístupy k psychoterapii a práci s lidmi vůbec. Založila Psychoterapeutické centrum Gaudia, vzdělávcí instittu Gaudia a nezskovou organizace PRO Gaudia kde působí jako ředitelka a odborný garant.

PhDr. Václav Mertin

PhDr. Václav Mertin

Špičkový dětský psycholog, katedra psychologie, FF KU Praha, odborné zaměření – poradenství, autor učebnice Psychologie pro učitelky mateřských škol, Výchova bez trestů, Výchovné poradenství, Výchovné maličkosti, Ze zkušeností dětského pedagoga.